Dotační projekty

VÝVOJ MĚŘÍCÍ TECHNOLOGIE PRO INSPEKCI PLOŠNÝCH SPOJŮ
(CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005088)

Projekt je zaměřen na oblast průmyslového výzkumu a aplikovaného vývoje. V rámci projektu bude realizován vývoj měřícího zařízení pro inspekci plošných spojů. Výstupem projektu bude funkční prototyp pro inspekci plošných spojů.

ZATEPLENÍ OBJETU SÍDLA SPOLEČNOSTI ARGUTEC
(CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011960)

Projekt je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budovy sídla žadatele. Vlivem projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a snížení emisí CO2 vlivem úspor při vytápění.

CERTIFIKACE ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY
(CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022777)

Projekt je zaměřen na provedení odborného posouzení, doporučení a provedení závěrečných zkoušek dle platné legislativy, aby bylo možné uvést výsledný produkt na trh.

Logo